text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

A.2. Residència i treball autorització de renovació

Per obtenir la renovació d’una autorització de residència i treball, la persona que n’és titular ha d’haver exercit una activitat professional i ha d’haver residit de manera permanent i efectiva al Principat d’Andorra a comptar de la data d’inici si es tracta d’una autorització inicial, o de la data de la darrera renovació en els altres casos.

Important
La sol·licitud de renovació s’ha de presentar al Servei d’Immigració com a màxim seixanta dies abans de la data d’expiració de l’autorització que es pretén renovar.
Per obtenir la renovació d’una autorització de residència i treball, la persona que n’és titular ha d’haver residit i treballat al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva.
Si durant la vigència de l’autorització del Servei d’Immigració s’ha produït algun canvi que no s’ha notificat, a la renovació s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per poder-ho fer al moment.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents del tràmit

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització de renovació degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport i/o del document nacional d’identitat vigent
 • 3.Document de signatura
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 4. Autorització del Servei d’Immigració. En cas de pèrdua o de robatori, s’ha d’aportar el certificat del Servei de Policia en què s’acrediti aquesta circumstància.
 • 5. Extracte de punts de la CASS per al sol·licitant que treballa actualment o que havia treballat anteriorment al Principat. Per al cònjuge que actualment no treballa, extracte de punts de la seva parella.
 • 6. Certificat de residència del Comú.
 • 7. Butlletins de salari a la primera renovació.

Detall de presentació

Es pot fer de forma presencial o online
Actualment és de forma presencial

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  22,61 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia