text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Abonandbus Nacional

És un servei del Govern d’Andorra adreçat als estudiants andorrans o residents que cursen estudis oficials d'Ensenyament Superior presencials en centres d'Andorra, amb la intenció d’afavorir-ne la mobilitat. Consisteix en un abonament que permet als estudiants fer els trajectes entre el seu lloc de residència i el centre on cursen estudis i viceversa a un cost inferior al del mercat durant el curs acadèmic 2021-2022.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Recordeu preparar la documentació que heu de lliurar i fer-vos una fotografia.

Vies de recurs

Si no esteu d'acord amb la resposta de l'Administració, de conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019, podeu interposar recurs administratiu en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

Per interposar recurs administratiu, cal que ompliu la sol·licitud DT001 Recurs, la signeu i la lliureu al Servei de Tràmits acompanyada, si s'escau, de la documentació que considereu oportuna per motivar el recurs.

Breu descripció dels passos de tramitació

Si feu el tràmit presencialment al Servei de Tràmits, cal que lliureu la sol·licitud degudament omplerta i signada acompanyada de la documentació original. El Servei de Tràmits l'escanejarà i us la tornarà.

Si feu el tràmit en línia, cal que lliureu la sol·licitud degudament omplerta i signada acompanyada de fotocòpia conforme a l'original de la documentació.

Passos següents

Transcorregudes 72 hores des del moment de la sol·licitud, podreu anar a recollir la targeta a l’Estació Nacional d’Autobusos. Per obtenir-la, heu de presentar obligatòriament el resguard de pagament de l’Abonandbus Nacional emès pel Servei de Tràmits del Govern d’Andorra.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Matrícula d'estudis (original o fotocòpia conforme a l'original)

 • Una fotografia recent, en color i amb el fons blanc (35 x 45 mm)

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019
 • Acord del 27 de març del 2008 que regula el fitxer de dades personals del Registre d'Ensenyament Superior de l'Institut d'Estudis Andorrans

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 01-09-2021 al 30-06-2022.

 • Preu

  52,40 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  72 hores.

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei