text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Accés a programes i a serveis per a persones amb discapacitat finançats amb fons públic i d’autorització per tractar la discapacitat a l’estranger

La finalitat d’aquesta sol·licitud és determinar l’accés als programes i/o serveis adreçats al col·lectiu de les persones amb una discapacitat reconeguda per la CONAVA. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

Tenir el reconeixement en vigor de la condició de persona amb discapacitat. Obté la condició de persona amb discapacitat, aquella que, una vegada valorada per la CONAVA ha obtingut un grau de menyscabament del 33% o superior.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Passos prèvis

El pas imprescindible per accedir als serveis, programes i prestacions adreçades al col·lectius de persones amb discapacitat és l’obtenció prèvia de la condició de persona amb discapacitat. 

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI del sol·licitant per als no-andorrans.

 • Informes tècnics complementaris emesos per professionals autoritzats a exercir al Principat (*), quan s'escaigui, per justificar la necessitat del programa o servei sol·licitat:


  • Atenció precoç: informe mèdic.
  • Edat escolar: informe d'equip psicopedagògic del ministeri competent en matèria d'educació.
  • Edat laboral: informe del metge, psicòleg o altre professional, segons el tipus de prestació o servei sol·licitat.
  • Servei residencial: informe mèdic.
  • Altres: qualsevol altre informe que justifiqui la petició.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit