text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Accés al Servei d'Assistència Personal – Persona beneficiària

Amb l’objectiu general de promoure l'autonomia i la independència de les persones amb discapacitat i a fi de garantir la igualtat d’oportunitats així com la seva inclusió en la comunitat, millorant la seva qualitat de vida, s’ha desenvolupat el projecte pilot Servei d’Assistència Personal.
Aquest, es defineix com el servei social adreçat a facilitar l’autonomia i la vida independent, així com la inclusió social, i evitar l’aïllament o la separació de la comunitat a les persones amb discapacitat, que s’efectua mitjançant l’assistent personal que realitza, o ajuda a realitzar, a una persona les activitats que desitja fer i no pot per si mateixa a causa de la seva discapacitat.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

 • Tenir un mínim de 16 anys d’edat per ser persona beneficiària del servei.
 • Ser andorrà o tenir residència legal i efectiva al país.
 • Tenir el reconeixement en vigor de la condició de persona amb discapacitat. Obté la condició de persona amb discapacitat, aquella que, una vegada valorada per la CONAVA ha obtingut un grau de menyscabament del 33% o superior.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
 +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Passos previs

El pas imprescindible per accedir al Servei d’Assistència Personal és l’obtenció prèvia de la condició de persona amb discapacitat.

Propers passos


Un cop tramitada la sol·licitud es realitzarà es realitzarà una entrevista amb la persona interessada i una o més visites al domicili; caldrà aportar la documentació requerida que sigui considerada d’interès per part del Ministeri.
Un cop valorada la situació de la persona beneficiària del servei s’emetrà una resolució; en el cas que la resolució sigui favorable s’hi s’especificarà l’import i les hores del servei atorgat.

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Passaport o DNI per als no andorrans (de la persona que sol·licita)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit