text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Accés al Servei d’Atenció Domiciliària

És el tràmit per accedir al Servei d’Atenció Domiciliaria, per atendre aquells col·lectius que necessiten aquest servei per millorar el seu estat de benestar, i ajudar-los a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tarifa

 • Import: 9,64 € per hora per persones amb la residència legal, efectiva i permanent a Andorra en el moment de la sol·licitud i durant el període que rep la prestació.
 • Import: 19,28 € per hora per persones amb amb residència per raons de reagrupament familiar.

Requisits previs

 • Acreditar la residència legal, efectiva i permanent a Andorra en el moment de la sol·licitud i durant el període que rep la prestació.
 • Persones amb residència per raons de reagrupament familiar. Aquestes persones poden accedir a les prestacions tècniques i a les prestacions tecnològiques no econòmiques si reuneixen els requisits exigits amb caràcter general i el titular del reagrupament ho sol·licita. Pel que fa a les prestacions econòmiques, no es poden concedir tenint en compte que el sol·licitant del reagrupament ha declarat que disposa de mitjans suficients per assegurar un nivell de vida digne als reagrupats, referits a l’allotjament adequat o per cobrir les despeses mèdiques, i s’ha compromès a disposar d’una assegurança sanitària, d’acord amb la normativa d’immigració.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes acomptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 dejuliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat delCodi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d’Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Passos previs

 • Demanar cita prèvia amb els/les tècnics de l’àrea de Serveis Sociosanitaris.
 • Adreçar-se al Servei de Tràmits de govern per poder entregar la documentació necessària (sol·licitud, informe mèdic i altres).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Passaport o DNI per als no andorrans (de la persona que sol·licita)
 • Informe mèdic (omplert pel metge de referència)
 • Targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona interessat/da.
 • Document acreditant la representació legal del sol·licitant en cas de incapacitació (si escau)
 • Documentació complementària (altres informes mèdics)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia