text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Accés als estudis d'ensenyament superior

Certificat que determina si la persona que el sol·licita té el dret a ser presa en consideració per cursar estudis d'Ensenyament Superior estatals a Andorra.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Recordeu que la documentació acadèmica que heu de lliurar ha d'estar degudament legalitzada amb la postil·la de la Haia o bé legalitzada per via diplomàtica si no ha estat emesa per un centre del Principat d'Andorra.

Vies de recurs

Si no esteu d'acord amb el contingut de la resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019, podeu interposar recurs administratiu en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

Per interposar recurs administratiu, cal que ompliu la sol·licitud DT001 Recurs, la signeu i la lliureu al Servei de Tràmits acompanyada, si s'escau, de la documentació que considereu oportuna per motivar el recurs.

Breu descripció dels passos de tramitació

Si feu el tràmit presencialment al Servei de Tràmits, cal que lliureu la sol·licitud degudament omplerta i signada acompanyada de la documentació original. El Servei de Tràmits l'escanejarà i us la tornarà.

Si feu el tràmit en línia, cal que lliureu la sol·licitud degudament omplerta i signada acompanyada de fotocòpia conforme a l'original de la documentació.

Passos següents

Rebreu la resolució del tràmit signada electrònicament a l'adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocopia del passaport o document d'identitat per als no andorrans

 • Currículum vitae

 • Titulació que es vol reconèixer (fotocòpia conforme l'original)

 • Certificat de notes o suplements europeu al diploma de la titulació que es vol reconèixer per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (fotocòpia conforme l'original)

Normativa

 • Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior
 • Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions d'ensenyament superior estatals
 • Decret del 17-6-2020 pel qual s'aprova el Reglament de l'accés als nivells de l'ensenyament superior estatals
 • Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit