text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Adscripció al Fons del Museu Nacional de l'Automòbil

Perquè un vehicle pugui ser adscrit al Fons del Museu Nacional de l’Automòbil ha de tenir un valor cultural, històric, científic o tècnic, i una antiguitat igual o superior a 30 anys a comptar del moment de la matriculació. Si no se’n sap l’antiguitat, cal agafar la data de la primera matriculació o, si no hi és, la data en què el tipus o la variant corresponent es va deixar de fabricar.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

1
Preparar el certificat digital
2
Accedir al tramitador en línia
3
Completar el formulari de sol·licitud

Documents que s’han de presentar

 • Vehicles amb documentació andorrana.
  Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Una fotografia de cada costat del vehicle en format físic 10 x 15 cm (quatre en el cas dels cotxes i dos en el cas de les motos).

 • Un dossier amb les singularitats del vehicle, si escau.

 • El certificat de la revisió de la ITV vigent, si el té.

 • Vehicles amb documentació andorrana i vehicles d’importació de menys de 30 anys de sèrie limitada.
  Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fitxa tècnica del vehicle o permís de circulació.

 • El certificat original del fabricant que acrediti que el vehicle correspon a una sèrie limitada d’unitats.

 • Un dossier que descrigui les singularitats històriques i tècniques del model amb els documents que ho acreditin (per exemple: sèrie limitada, models exclusius o de difusió limitada, vehicle d’un personatge rellevant, participació en algun esdeveniment de transcendència històrica, etc.).

Normativa

 • Reglament del Museu Nacional de l'Automòbil del 3 de desembre del 2008, publicat al BOPA núm. 88, any 20 del 10 de desembre del 2008.
 • Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles del 1994. Publicada al BOPA núm. 32, any 6 del 4 de maig del 1994. Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació. Publicada al BOPA núm. 62 del 2 de juny del 2021.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  8,58 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit