text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Afiliació a la seguretat social de persones amb discapacitat

El Govern prèvia sol·licitud de l’usuari/a, afilia i cotitza les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat reconeguda per la CONAVA en els casos i els termes establerts a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat esmentada i a la normativa de seguretat social vigent

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Passos previs

El pas imprescindible per accedir a l’afiliació a la seguretat social de persones amb discapacitat és l’obtenció prèvia de la condició de persona amb discapacitat.

Preguntes freqüents

Durant quant de temps estaré afiliat/da a la seguretat social com a persona amb discapacitat ?
El Govern afilia a la seguretat social com a cotitzant socials directes les persones amb discapacitat majors de 18 anys i fins que compleixen 65 anys en els termes i condicions que estableix la normativa de la seguretat social i les normes de desenvolupament d’aquesta Llei, sense que, en cap cas, la cotització pugui ser inferior a la cotització del salari mínim establert per la legislació laboral.

Quina serà la meva cotització a la seguretat social com a persona amb discapacitat? 
El Govern afilia a la seguretat social com a cotitzant socials directes les persones amb discapacitat majors de 18 anys i fins que compleixen 65 anys en els termes i condicions que estableix la normativa de la seguretat social i les normes de desenvolupament d’aquesta Llei, sense que, en cap cas, la cotització pugui ser inferior a la cotització del salari mínim establert per la legislació laboral

Puc continuar beneficiant-me de l’afiliació a la seguretat social de persones amb discapacitat en cas que treballi per compte propi o d’altre? 
Quan la persona amb discapacitat treballi únicament caldrà declarar i cotitzar a la seguretat social, si és el cas, per la part del salari que sobrepassi la cotització efectuada pel Govern, i en cap cas la cotització global podrà ésser per sota del salari mínim.

Requisits prèvis

 • Ser andorrà o tenir residència legal i efectiva al país.
 • Tenir el reconeixement en vigor de la condició de persona amb discapacitat. Obté la condició de persona amb discapacitat, aquella que, una vegada valorada per la CONAVA ha obtingut un grau de menyscabament del 33% o superior.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI del sol·licitant per als no-andorrans.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit