text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajudes a l'esport i altres serveis adreçats a les entitats esportives legalment constituïdes

Sol·licitud d'ajuda adreçada a les federacions esportives, als clubs històrics i al Comitè Olímpic Andorrà. La Secretaria d’Estat d’Esports ofereix, a més a més, serveis addicionals per facilitar el seu funcionament, tant esportiu com de gestió.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l'esport del Principat d'Andorra.
 • Reglament d'ajudes a l'esport, del 12 de juliol del 2000.
 • Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000.
 • Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport, del 14 de febrer del 2001.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 16-9-2020 que regula de nou el fitxer de dades personals "Base de dades esport federat" i "Base de dades esport per a tothom" de la Secretaria d'Estat d'Esports.
 • Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
 • Decret del 23 d'abril del 2008 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport, del 12 de juliol del 2000.
 • Decret del 28 de desembre del 2010 pel qual s’aprova la decisió d’afegir un apartat cinquè a l’article 5 del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000.
 • Decret del 16 de gener del 2013 de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport, del 12 de juliol del 2000.
 • Decret del 2 de març del 2016 pel qual s’aprova la modificació del apartat cinquè a l’article 5 de la modificació del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.