text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts de tercer cicle

L’objectiu de la convocatòria és que els estudiants, després de cursar els estudis de tercer cicle, obtinguin el títol de doctor.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Requisits previs

En el moment de presentar la sol·licitud, el candidat ha de complir, com a mínim, un dels requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat andorrana.
 • Tenir la residència legal i efectiva amb una antiguitat mínima de cinc anys consecutius anteriors al’entrada de la sol·licitud.
 • Tenir la residència andorrana legal i efectiva i desenvolupar el doctorat a ple temps de manera presencial en una de les universitats del Principat d’Andorra.

A més a més, els candidats han d’estar admesos en un programa de doctorat oficial i han de complir també els supòsits següents:

 • Matricular-se del primer o del segon any de doctorat del curs acadèmic 2022-2023.
 • Tramitar lamatrícula abans del 31 de desembre del 2022.

Vies de recurs

Les resolucions provisionals amb els resultats de l’avaluació s’han de recollir al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i es concedeix un termini de deu dies naturals per presentar al·legacions al Departament, a comptar del dia de la recepció. Les resolucions definitives amb els resultats de l’avaluació s’han de recollir al Servei de Tràmits, un cop el Govern aprova la resolució de la convocatòria, i es concedeix un termini d'un mes per interposar recurs administratiu a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

Breu descripció dels passos de tramitació

La sol·licitud i la documentació es presenten al Servei de Tràmits. Els tramitadors escanegen els documents i s'incorporen al portal que enllaça amb SAP. La qualitat de l'escaneig ha de ser alta. Els documents han de ser editables. S'han de poder copiar i enganxar.

Més informació

Per accedir a tota la informació d'aquesta convocatòria, si us plau accediu al següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Resum de la candidatura

Normativa

 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques
 • Edicte de la convocatòria de la qual se sol·licita l’ajut
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1991

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 31-03-2022 al 17-06-2022.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei