text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts per al pagament de la matrícula de tercer cicle

L'objectiu de la convocatòria és pagar, com a màxim, el 70% de l’import de les matrícules d'estudis de tercer cicle.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

En el moment de presentar la sol·licitud, el candidat ha de complir, com a mínim, un dels criteris següents:

 • Ser nacional andorrà/ana, amb residència legal.
 • Ser nacional estranger/a amb la residència legal i efectiva al Principat d’una antiguitat mínima de cinc anys consecutius anteriors al’entrada de la sol·licitud.
 • Tenir la residència legal i efectiva al Principat d’Andorra i desenvolupar el doctorat a ple temps, de manera presencial, en una de lesuniversitats del país.

També ha de complir tots els requisits següents:

 • Estar matriculat en un programa de doctorat oficial.
 • No rebre cap ingrés mensual brut fix igual o superior a 1.500 € en concepte de nòmina o ingrés similar.
 • La data de la matrícula ha d'estar dins el termini cronològic establert en les bases de la convocatòria.

Vies de recurs

Les resolucions provisionals amb els resultats de la validació s’han de recollir al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i es concedeix un termini de 10 dies naturals per presentar al·legacions al Departament, a comptar del dia de la recepció Les resolucions definitives amb els resultats de la validació s’han de recollir al Servei de Tràmits, un cop el Govern aprova la resolució de la convocatòria, i es concedeix un termini d'un mes per interposar recurs admiistratiu en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs

Breu descripció dels passos de tramitació

La sol.licitud i la documentació es presenten al Servei de Tràmits. Els tramitadors escanegen i s'incorporen els documents al portal que enllaça amb SAP. La qualitat de l'escaneig ha de ser alta. Els documents han de ser editables. S'han de poder copiar i enganxar.

Més informació

Per accedir a tota la informació d'aquesta convocatòria, si us plau accediu al següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Resum de la candidatura

Normativa

 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques
 • Edicte de la convocatòria de la qual se sol·licita l’ajut
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1992

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit