text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts Poctefa

L'objectiu de la convocatòria és promoure la cooperació i la participació andorrana en projectes europeus del Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (Poctefa); i en concret, en projectes de recerca andorrans desenvolupats per institucions andorranes que formin part d'un projecte Poctefa que hagi rebut finançament europeu.

Persones que el poden demanar

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Poden sol·licitar els ajuts regulats en aquesta convocatòria les institucions universitàries, els centres de recerca i tecnologia, les empreses, les administracions públiques i els actors socioeconòmics d’Andorra, sempre que siguin socis, associats o subcontractats i participin en un projecte Poctefa que hagi rebut finançament de la convocatòria europea del Poctefa i en formin part.

Vies de recurs

Les resolucions provisionals amb els resultats de l’avaluació s’han de recollir al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i es concedeix un termini de deu dies naturals per presentar al·legacions al Departament, a comptar del dia de la recepció. Les resolucions definitives amb els resultats de la validació s’han de recollir al Servei de Tràmits, un cop el Govern aprova la resolució de la convocatòria,  i es concedeix un termini d'un mes per interposar recurs administratiu a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

Breu descripció dels passos de tramitació

La sol·licitud i la documentació es presenten al Servei de Tràmits. Els tramitadors escanegen els documents i s'incorporen al portal que enllaça amb SAP. La qualitat de l'escaneig ha de ser alta. Els documents han de ser editables. S'han de poder copiar i enganxar.

Normativa

 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques
 • Edicte de la convocatòria de la qual se sol·licita l’ajut
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1990

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit