text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Albergs

Un cop obtingut el Registre de Comerç, disposeu de tres mesos per demanar la classificació de l'establiment i, de manera opcional, els elements diferenciadors.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs

Prèviament ha de tenir l'autorització comercial corresponent (Registre de Comerç amb l'activitat de Albergs).

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Preguntes freqüents

Veure pàgina web www.turisme.ad

Presentació de la sol·licitud

1

Una vegada obtingut el Registre de Comerç es pot presentar la sol·licitud d'autorització de placa de classificació d'allotjament turístic.

Propers passos

1

A partir del moment que l'establiment s'obre al públic, independentment de què ja hagi obitngut la classificació s'ha de donar d'alta al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per danys a tercers i fotocòpia del rebut corresponent (per acreditar la subscripció i la vigència de les assegurances obligatòries).

 • Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Comerç).

Normativa

 • Llei 16/2017, del 13 de juliol del 2017, general de l'allotjament turístic i els reglaments que la desenvolupen.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret que regula els fitxers de dades personals "expedients sancionadors de la Unitat d'inspecció d'allotjaments turístics" del Ministeri de Turisme, del 9 de maig del 2018.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  365,15 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit