text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Alta donada ja de baixa + traspàs

Si s'ha comprat un vehicle i no s'ha canviat de nom, el propietari als 15 dies pot donar-lo de baixa, per tornar a donar d'alta s'ha de fer aquest tràmit.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

IMPORTANT

Casuístiques

 • a) Si el vehicle està de baixa per no canvi de titularitat:
  • certificat d'assegurança a nom del comprador.
  • carta groga.
  • sol·licitud de compravenda traspàs.
  • imports 201,53 € + 32,16€.
 • b) Si el vehicle s'ha exportat i es vol tornar a matricular. (Sempre a nom de l'antic propietari)
  • Si el vehicle està de baixa per no canvi de titularitat:
  • certificat d'assegurança a nom del comprador.
  • carta groga.
  • sol·licitud de matriculació.
  • Dua.
  • import 201,53€.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador

 • Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom)

 • Carta groga signada pel venedor

 • ITV favorable

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia