text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Alta donada ja de baixa+traspa

Si s'ha comprat un vehicle i no s'ha canviat de nom, el propietari als 15 dies pot donar-lo de baixa, per tornar a donar d'alta s'ha de fer aquest tràmit.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador 

 • Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle ins-crit al seu nom)

 • Carta groga signada pel venedor

 • ITV favorable

Normativa

 • Reglament 534/2022, del 14 de desembre del 2022
 • Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la Circulació.
 • Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics vigent.
 • Legislació: Llei 21/2019 del 18 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Llei del Codi de la circulació vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia