text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Altres formes-inscripció directa

Aquest tràmit serveix per fer les inscripcions al Registre d'Inversions Estrangeres per part de persones físiques o jurídiques que van adquirir accions o participacions socials en societats mercantils andorranes abans de l'entrada en vigor de la llei d'inversió estrangera.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

 • Text refós de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
 • Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
 • Decret del 5
 • 9
 • 2018 pel qual es modifica l’article 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
 • Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • Text refós de la Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
 • Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració
 • Conveni de la Postil·la de la Haia, del 5 d’octubre de 1961, vigent al Principat d’Andorra
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit