text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ampliació i modificació del registre de productors de residus perillosos

En Construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Documentació Extraordinària:
  - Presentar la sol·licitud T169 degudament omplerta. A l’apartat d’identificació de residus cal descriure tots els residus perillosos generats per l’activitat segons el codi del Catàleg nacional de residus.
  - Presentar el document “Llista informativa sobre els residus generats per l’empresa” (T170). En aquest document s’han d’identificar tots els residus no perillosos generats per l’activitat segons el codi del Catàleg nacional de residus. 

Normativa

 • Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
 • Decret del 10/12/2014, d'aprovació del Reglament de gestors de residus.
 • Decret del 10/12/2014, de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 19/02/2014 pel qual es regulen diversos fitxers de dades personals del Departament de Medi Ambient.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia