text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Assignació d'un Número d'Identificació Administrativa (NIA)

Aquest tràmit permet assignar un número d'identificació a les persones físiques que s'hagin de relacionar amb l'Administració andorrana.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o Document d’Identitat (en el seu defecte, certificació de la partida de naixement).

 • Documents acreditatius de la condició de representant,en el seu cas.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  10 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia