text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Augment de categoria del permís de conduir

Aquest tràmit serveix per obtenir un augment de categoria del permís de conduir.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de la presentació

Presencial

Requisits previs, si escau

En el cas que el sol·licitant sigui menor d’edat, cal adjuntar el document R3 T003 (autorització pare/mare/tutor).
Pel que respecta el certificat mèdic especial oficial, aquest es lliura per part dels metges del SAAS, amb la prova psicotècnica, la prova analitica i la prova psiquiàtrica. 
En el cas que hagueu perdut o us han robat el permís de conduir, cal presentar certificat del Servei de Policia d’Andorra que ho acrediti. Si el permís no s'ha perdut o robat en territori andorrà, cal presentar al Servei de Policia d'Andorra la denúncia feta per la Policia del país on s'ha perdut o ha estat robat el permís de conduir.

Passos previs, si escau

Pel certificat mèdic especial oficial cal demanar citar prèvia al SAAS (Hospital Nostra Senyora de Meritxell – consultes)

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat mèdic oficial (R3T006) si es sol·licita algunes de les següents categories: AM - A1 - A2 – A – J - B - B+E.

 • Certificat mèdic especial oficial si es sol·licita algunes de les següents categories: B2 - B2+E – C1 - C1+E - C - C+E - D1 - D+E.

 • Una fotografia recent en color (35X45mm), en fons blanc.

 • Còpia del permís de conduir andorrà (l’original s’entrega en el moment de rebre el nou permís de conduir).

 • En el cas de pèrdua o robatori del permís de conduir, cal presentar certificat del Servei de Policia d'Andorra que ho acrediti. Si la pèrdua o robatori del permís no ha estat en territori andorrà, cal presentar al Servei de Policia d'Andorra la denúncia feta per la Policia del país on s'ha perdut o ha estat robar el permís de conduir 

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  24,66 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia