text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització administrativa sanitària - obertura

Sol·licitud per a l'autorització sanitària d'obertura d'un centre, servei o establiment santiari.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs, si escau

El professional responsable ha de ser co-titular o membre de la societat titular (consell d'administració), disposar de permís d'exercici per compte propi, estar col·legiat i en exercici. Es podria acceptar amb compte aliè mitjançant sol·licitud d'habilitació especial (art. 15.5).

En cas dels establiments organitzats jeràrquicament, no seria necessari nomenar un professional responsable per a cada activitat si es nomena un director assistencial que sigui co-titular o formi part de la societat titular (art. 15.6).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud d'autorització administrativa sanitària
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Plànols de distribució del centre, servei o establiment en què s'indiqui la finalitat dels espais

 • Memòria explicativa de les activitats que s'hi portaran a terme

 • Formulari de nomenament i acceptació dels professionals responsables (si escau)
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Tràmits a posterior, si escau

Una vegada analitzada la documentació presentada es procedirà a efectuar una inspecció d'obertura. La resolució conclou el tràmit sanitari. El centre s'inscriu d'ofici al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. El sol·licitant rep la resolució juntament amb la informació del centre que consta en el Registre.

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Plànols de distribució del centre, servei o establiment en què s'indiqui la finalitat dels espais.

 • Memòria explicativa de les activitats que s'hi portaran a terme.

 • Formulari de nomenament i acceptació dels professionals responsables (si escau).
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit