text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització administrativa sanitària - tancament

Sol·licitud per a l'autorització sanitària de tancament d'un centre, servei o establiment santiari
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs, si escau

Les històries clíniques estan subjectes a la normativa de drets i deures de pacients, que obliguen al centre que tanca a conservar les HC, retornar-les als pacients i, en cas que no sigui possible, dipositar-les a la seu de la comissió de la HC al SAAS

Documents que s’han de presentar

Centres sense internament:

 • Sol·licitud, signada per tots els titulars
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Centres amb internament:

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Descripció de les mesures adoptades per garantir l’assistència sanitària als usuaris del centre.
 • Calendari proposat per a la supressió esglaonada de l’activitat.

Tràmits a posterior, si escau

En el cas de tancament d'una oficina de farmàcia, es procedirà a fer una inspecció de comprovació. Es genera una resolució de tancament i es dona de baixa el centre del registre corresponent.  

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit