text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització administrativa sanitària - trasllat

Sol·licitud per a l'autorització sanitària per al trasllat d'un centre, servei o establiment santiariFORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs, si escau

Per al trasllat d'un centre, servei o establiment sanitari cal presentar al Servei de Tràmits la sol·licitud i acompanyar-la de la documentació demanada.

Tràmits a posterior, si escau

Es genera una fitxa modificada amb les noves dades del centre que consten al registre de centres sanitaris i es tramet al sol·licitant juntament amb la resolució del tràmit.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Per als nous locals: plànols de distribució dels locals als qual es trasllada el centre, servei o establiment.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit