text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització administrativa sanitària – modificació del nom del centre o del establiment sanitari

Sol·licitud per modificar el nom del centre, servei o establiment sanitari.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

Per al canvi de nom del centre, cal entrar presencialment la sol·licitud d'autorització administrativa sanitària en què consti la nova denominació comercial al Servei de Tràmits del Govern o dels comuns. S'avaluarà conjuntament amb el Departament de Comerç si es respecten els criteris sanitaris i comercials d'acord amb la legislació vigent als dos departaments.

El nom comercial del centre i la resta de dades s'han de correspondre amb el nom i les dades especificades en la sol·licitud de reserva de nom o en la sol·licitud d’obertura de comerç o indústria.

Tràmits a posterior, si escau

Es genera una fitxa modificada o creada amb les noves dades del centre que consten al registre de centres sanitaris i es tramet al sol·licitant juntament amb la resolució del tràmit.

La resolució conclou el tràmit sanitari.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit