text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització de gestor privat de residus simplificada, transportista de residus, RENOVACIÓ

Autorització per renovar un transportista de residus durant l'any precedent a la data d'expiració de l'autorització de gestor privat de residus vigent i abans dels 3 mesos anteriors a aquesta data, d'acord amb el que estableix el Reglament de modificació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud.
  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: transportista de residus.
  • Indiqueu el tipus d’autorització: renovació.
 2. Adjunteu la documentació requerida.
 3. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Requisits previs

 • Disposar de l'autorització per a la categoria corresponent de gestor privat de residus, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament de gestors de residus, del 10 de desembre del 2014.
 • Sol·licitar la renovació de l'autorització durant l'any precedent a la data d'expiració de l'autorització vigent i abans dels 3 mesos anteriors a aquesta data.

Preguntes més freqüents

Silenci administratiu (positiu): com funciona?
Si el ministeri responsable del medi ambient no ha instat el sol·licitant a esmenar la sol·licitud o la deixa sense efecte, transcorregut el termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud, s’entendrà estimada per silenci administratiu positiu. En aquest cas, la mateixa sol·licitud renova l'autorització de gestor privat de residus en la categoria de transportista de residus per 5 anys més, a partir de la data d'expiració de l'autorització vigent.

Necessiteu ajuda

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella

  147 / +376 875707

  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

residus@govern.ad

Propers passos

1. Avaluació del tràmit
La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
2. Comunicacions
En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
3. Resolució
El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Declaració jurada del titular que l'activitat de gestió de residus efectuada no s'ha vist modificada respecte a l'autorització vigent i que compleix la legislació vigent en matèria de residus

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit