text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització de vol

Autorització de vol de dron per territori andorrà.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei de navegació aèria, del 9 de novmebre del 2000
 • Reglament d'aeronaus no tripulades, pilotades remotament, del 24 de febrer del 2016
 • Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals
 • Decret pel qual es regula el fitxer de dades personals Informació d'aeronaus no tripulades, pilotades remotament, que operen a Andorra, del 3 de maig del 2016

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  8,58 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit