text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització diària per les Zones de Baixes Emisions, furgoneta/camió/bus

El Registre metropolità és un servei de l'AMB que permet inscriure tots els vehicles per sol·licitar autoritzacions diàries de circulació, així com gaudir d’altres exempcions i autoritzacions descrites a continuació. Els vehicles inscrits al Registre podran circular en qualsevol zona de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona amb un únic tràmit.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

Que sigui un vehicle matriculat a Andorra

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  6,50 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit