text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització per a l'atorgament d'una targeta especial d'aparcament

 • Tarja que poden sol·licitar les persones amb una discapacitat reconeguda per la CONAVA
 • Es pot realitzar aquest tràmit a la vegada que el tràmit de Sol·licitud de valoració de la discapacitat enllaç

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

 • Tenir atorgat grau de menyscabament reconegut per la CONAVA o en tràmits del seu reconeixement, que presenti dificultats de mobilitat també reconegudes per la CONAVA (o progenitors o tutors legals).
 • Per a la seva concessió és preceptiu un informe mèdic sobre el nivell de mobilitat de la persona sol·licitant, d’acord amb els criteris que figurin als reglaments.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 • Valoració mèdica de les dificultats de mobilitat.

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit