text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització per realitzar guardes d’infants en domicili

Sol·licitud per aquelles persones que volen guardar infants al seu domicili a canvi d’una remuneració. És una figura similar a la de la mainadera, però els trets característics d’aquesta activitat, en relació a d’altres de suport informal o professions reconegudes al mercat formal són dos:
 1. Hi ha una mercantilització de la feina de cura (tot i que sigui al marge de l’economia formal).
 2. La ubicació del treball és a casa de la guardadora i no dels infants.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Departament d’Infància, Adolescència i Joventut

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia de la titulació (cicle formatiu de grau mitjà, BEP o equivalent mínim) o de la formació inicial del Ministeri competent en matèria d'afers socials.

 • Fotocòpia del carnet de vacunació, on ha de constar l'estat de les vacunes de tètan, hepatitis B i triple vírica. 

 • Certificat d'antecedents penals.

 • Certificat de la companyia asseguradora conforme la persona sol·licitant té una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents que cobreixi un import mínim de 150.253 euros. El certificat d'assegurança el podeu presentar al moment de recollir l'autorització. No obstant això, recordeu que sense el certificat d'assegurança no us podran entregar l'autorització.

 • Butlletí elèctric i certificat de manteniment de l'empresa instal· ladora de gas butà (si n'hi ha).

 • Declaració sobre els drets civils per realitzar guardes d'infants en domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Declaració sobre l'acord de la família per realitzar guardes d'infants en domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit