text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització sanitària administrativa per a activitats alimentàries - obertura / canvi d'activitat / canvi de titular

Necessari per poder obrir un establiment que vulgui treballar amb aliments, una botiga de venda al detall, un restaurant, un bar, una peixateria, una carnisseria, una granja, un forn de pa, fer melmelades, mel.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Passos previs

Aquests tràmits també requereixen de la sol·licitud de comerç.

Documents que s’han de presentar

 • En el cas de remesa directa:
  1. Sol·licitud
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  2. Pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador (en el cas de remesa directa)
 • En el cas de remesa indirecta:
  1. Sol·licitud
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  2. Descripció de les activitats que es realitzen, amb el detall de les operacions en les fases de fabricació, elaboració, transformació i condicionament dels productes.
  3. Relació dels productes comercialitzats.
  4. Model d’etiquetatge dels productes fabricats, elaborats, transformats i/o condicionats a l’establiment.
  5. Descripció dels sistemes d’autocontrol.
  6. Descripció del pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  196,38 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit