text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització senyalització especial

Autoritzar la senyalització dels vehicles, segons necessitat.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

 • El vehicle s'ha d'inscriure al Registre a nom del titular de l'autorització.
 • La senyalització només es pot utilitzar quan s'estigui arrossegant un vehicle accidentat o quan el servei prestat respongui a un supòsit previst als articles 39, 40 i 92 del Codi de la circulació.
 • En cap cas es pot considerar un servei d'urgència i, per tant, s'han de respectar en tot moment i de manera estricta les condicions del Codi de la circulació.
 • Qualsevol modificació de les dades i/o canvi d'activitat anul·la aquesta autorització.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit