text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

B.2. Residència per raons de reagrupament: autorització de renovació

Per obtenir la renovació d’una autorització de residència sense treball, la persona que n’és titular ha d’haver residit al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva, a comptar de la data d’inici si es tracta d’una autorització inicial, o de la data de la darrera renovació, en els altres casos.

Important

La sol·licitud de renovació s’ha de presentar al Servei d’Immigració com a màxim seixanta dies abans de la data d’expiració de l’autorització que es pretén renovar.

Per obtenir la renovació d’una autorització de residència, la persona que m’és titular ha d’haver residit al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva

Si durant la vigència de l’autorització del Servei d’Immigració s’ha produït algun canvi que no s’ha notificat, a la renovació s’ha d’adjuntar la documentació necessària per poder-ho fer al moment.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Es pot fer de forma presencial o online

Actualment és presencial

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 2. Original i una fotocòpia del passaport i/o del document nacional d’identitat vigent.
 • Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 4. Autorització del Servei d’Immigració: en cas de pèrdua o robatori, s’ha de dur un certificat del Servei de Policia en què s’acrediti aquesta circumstància.
 • 6. Extracte de punts de la CASS de la persona amb qui s’ha efectuat el reagrupament.
 • 7. Certificat de residència del Comú. 

Normativa

 • Conveni entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a la entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals dels estats tercers, del 14-06-2001 (https://www.bopa.ad/bopa/013066/Pagines/22626.aspx

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  22,61 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia