text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa al registre d'instal·lacions o equipaments de risc per a la legionel·losi

Els titulars dels equipaments que requereixen d’aigua per al seu funcionament i produeixen aerosols son responsables de notificar la instal·lació al Ministeri de Salut ja que  un mal disseny o un manteniment incorrecte, pot provocar que l’aigua s’estanqui, s’acumulin matèries, s’acabi generant un biofilm que afavoreix la seva proliferació fins a concentracions amb capacitat infectant i es dispersi en l’aire i per inhalació provocar una infecció de l’aparell respiratori coneguda com a legionel·losi. Aquest tràmit es podrà emprar per er la seva baixa.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit