text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa de l'autorització per a la manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

Baixa de l'autorització com a empresa manipuladora de substàncies que esgoten la capa d'ozó i determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
S1T003 Sol·licitud de manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia