text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa de vehicle - altres baixes

A fi de poder donar de baixa un vehicle amb unes casuístiques diferents a les de una baixa convencional.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

Sol·licitud
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Carta groga signada o, en cas de no tenir-la, certificat de pèrdua/robatori expedit pel Servei de Policia d'Andorra
 • Altra documentació que pugui ser d'interès per tramitar la baixa
 • Declaració jurada o de promesa
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Rebut de lliurament de plaques a l'Automòbil Club d'Andorra

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia