text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa definitiva/exportació per una embarcació

Per donar de baixa l'embarcació, per qualsevol motiu.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Carta blanca

Normativa

 • Llei 12/2021, del 13 de maig del 2021, del Codi de la circulació.
 • Reglament relatiu a la matriculació de les embarcacions d'esbarjo i esportives vigent.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals vigent
 • Decret 23/2023, del 18 de gener del 2023, d'aprovació del Reglament dels criteris de matriculació de les embarcacions d'esbarjo i esportives.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  24 hores.

El servei no està disponible en línia