text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa definitiva per peces

Aquest tràmit s'ha de fer quan el vehicle ja ha arribat al final de la seva vida útil, el pots vendre per peces amb un taller.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat de matriculació original signat o, en cas de no tenir-lo, certificat de pèrdua o robatori del Departament de Policia d’Andorra

 • Rebut de lliurament de plaques de matrícula a l’Automòbil Club d’Andorra.

 • Retall del xassís on està gravat el número d’identificació del vehicle, excepte per als ciclomotors i les motocicletes.

 • Si escau, cancel·lació de la reserva de domini.

 • En cas de defunció del propietari, testament i acceptació de l’herència o aute del batlle/notari en què es nomenen els hereus.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia