text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa per exportació

Quan una persona marxa del país i vol eportar el seu vehicle. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Carta groga original

 • Contracte de cancel·lació de reserva de domini (si escau)

 • Testament o aute del batlle i acceptació de l'herència (en el cas de defunció del propietari) 

Normativa

 • Decret 534/2022, del 14-12-2022, d'aprovació del Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles.
 • Llei 21/2019 del 18 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals; Llei del Codi de la circulació vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia