text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Bus Jove, primera demanda o renovació

Tràmit per fer la demanda del nou abonament de transport públic del bus jove, adreçat a joves de 12 a 20 anys.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

Entrar al web www.joventut.ad, completar el camps (NIA...), escollir el tipus d’abonament i fer el pagament amb targeta de crèdit.

Passos següents

La persona sol·licitant rep un SMS i un correu electrònic que ha de presentar a l’Estació d’Autobusos per obtenir el carnet.

Normativa

  • Decret 302/2021, del 22-9-2021 d'aprovació del Reglament de l'abonament del bus jove.
  • Edicte del 22-9-2021 pel qual es publiquen les tarifes de l'abonament del bus jove.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

    Tot l’any.

  • Termini de resolució

    60 dia/dies hàbil(s).