text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració

Procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües residuals procedents de restaurants i cantines de capacitat superior a 100 coberts, entenent que un cobert equival a 1 m2 de menjador i d’activitats amb dominants greixoses i olioses d’origen vegetal o animal, d’acord a l’article 4 del Decret d’aprovació del procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008. 

Procediment simplificat d’autorització d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, en concret per activitats amb dominants greixoses i olioses d’origen vegetal o animal, d’acord a l’article 13 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica. 

El Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració l’ha d’elaborar un Organisme de Control en Matèria Ambiental. La llista dels quals es pot consultar al web:  https://www.mediambient.ad/organismes-control-materia-ambiental.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessiteu ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica mediambient@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Presentació de la sol·licitud

 • L’Organisme de Control en Matèria Ambiental ha de completar el formulari Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració i signar-lo.

  • Indicant el motiu del Butlletí:
   • Sol·licitud d’obertura comercial
   • Sol·licitud de modificació d’activitat comercial
   • Llicència d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera
   • Autorització relativa a les aigües residuals
 • Signeu i presenteu el Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració.
 • Rebreu el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Passos següents

 • L’autorització d’abocament i/o d’activitat potencialment contaminant de l’atmosfera (categoria D) s’entén atorgada al moment que es presenta el Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració.
 • En cas necessari, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària.

Documents que s’han de presentar

 • Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector de la restauració.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l'any.

 • Preu

  0,00 €.

 • Termini de resolució

  És un tràmit d’autorització simplificat i, per tant, no té termini de resolució. Al moment que es presenta el document de Butlletí genèric de declaració i certificació en matèria ambiental l’autorització s’entén atorgada.

El servei no està disponible en línia