text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Administració general

Ajornament, Fraccionament de deute - Cultura

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Cultura

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Funció Pública

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Funció Pública

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Joventut

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Joventut

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Societats

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Societats

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Administració Tributària

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Administració Tributària

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Agricultura

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Agricultura

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Banders

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Banders

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Dipòsit de Comptes

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Dipòsit de Comptes

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Ensenyament Superior

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Ensenyament Superior

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Entitats jurídiques i Associacions

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Entitats jurídiques i Associacions

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Exteriors

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Exteriors

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Habitatge

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Habitatge

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Indústria

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Indústria

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Justícia i Interior

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Justícia i Interior

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Medi Ambient

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Medi Ambient

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Tràmits

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Tràmits

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Transports per cable

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Transports per cable

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Afers socials

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Afers socials

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Assegurances

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Assegurances

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Comerç

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Comerç

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Duana

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Duana

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Educació

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Educació

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Energia

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Energia

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Esports

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Esports

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Finances

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Finances

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Inversió Estrangera

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Inversió Estrangera

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Mobilitat

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Mobilitat

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Nacionalitat i passaport

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Nacionalitat i passaport

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Presidència

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Presidència

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Salut

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Salut

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Secretaria General

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Secretaria General

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Servei Vehicles

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Servei Vehicles

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Signatura Digital

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Signatura Digital

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Territori i Urbanisme

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Territori i Urbanisme

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Treball

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Treball

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Turisme

Sense termini

Ajornament, Fraccionament de deute - Turisme

Sense termini

Ampliació horaris comercials

Sense termini

Baixa del Registre d'Associacions

Sense termini

Baixa/Cancelació al Registre de Mediadors

Sense termini

Demanda de duplicat de titulacions d’ensenyament NO superior

Sense termini

Demanda de lloc de treball per al cos especial de la carrera diplomàtica

Sense termini

Demanda de reingrés a l'Administració general al cos d'educació

Sense termini

Demanda de transport adaptat per a l'exercici del vot

Fora de termini

Demanda d'una persona assistent per a l'exercici del vot

Fora de termini

Denúncia Agricultura

Sense termini

Informació accessible per a l'exercici del vot

Fora de termini

Inici d’activitat del Servei d’Arxiu Qualificat

Sense termini

Inici d’activitat i homologació del Servei de Digitalització Qualificada

Sense termini

Inici de l’activitat dels prestadors de serveis de confiança electrònica qualificats

Sense termini

Inscripció al Registre de Mediadors

Sense termini

Instal·lacions de generació d’energia elèctrica (IPEE)

Sense termini

Legalització electrònica - Apostil·lar

Sense termini

Lloc de treball

Sense termini

Lloc de treball (edicte intern)

Sense termini

Lloc de treball cos especial d’Educació

Sense termini

Mercat nacional de crèdits carboni

Sense termini

Modificació al Registre de Mediadors

Sense termini

Modificacions relatives a associacions

Sense termini

Petició d’un informe d’actuació

Sense termini

Procés de selecció d’un notari mitjançant concurs oposició

En termini fins al 13/09/2024

Queixa Administració Tributària

Sense termini

Queixa Afers socials

Sense termini

Queixa Agricultura

Sense termini

Queixa Assegurances

Sense termini

Queixa Banders

Sense termini

Queixa Comerç

Sense termini

Queixa Cultura

Sense termini

Queixa Dipòsit de Comptes

Sense termini

Queixa Duana

Sense termini

Queixa Educació

Sense termini

Queixa Energias

Sense termini

Queixa Ensenyament Superior

Sense termini

Queixa Entitats jurídiques i Associacions

Sense termini

Queixa Esports

Sense termini

Queixa Exteriors

Sense termini

Queixa Finances

Sense termini

Queixa Funció Pública

Sense termini

Queixa Habitatge

Sense termini

Queixa Indústria

Sense termini

Queixa Inversió Estrangera

Sense termini

Queixa Joventut

Sense termini

Queixa Justicia i Interior

Sense termini

Queixa Medi Ambient

Sense termini

Queixa Mobilitat

Sense termini

Queixa Nacionalitat i passaports

Sense termini

Queixa Presidència

Sense termini

Queixa Registre Jurídics i Econòmics

Sense termini

Queixa Salut

Sense termini

Queixa Secretaria General

Sense termini

Queixa Servei Vehicles

Sense termini

Queixa Signatura Digital

Sense termini

Queixa Territori i Urbanisme

Sense termini

Queixa Tràmits

Sense termini

Queixa Transports per cable

Sense termini

Queixa Treball

Sense termini

Queixa Turisme

Sense termini

Recurs administratiu

Sense termini

Recurs d’alçada davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme

Sense termini

Registre d’actuacions en el marc del Reglament energètic en l’edificació (RAREE)

Sense termini

Registre de la Qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació (QEEE)

Sense termini

Registre Energètic Nacional (REN)

Sense termini

Repartiment de costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades (ITC)

Sense termini

Sistema de garantia d’origen de l’energia elèctrica renovable

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Transports per cable

Sense termini

Sol·licitud genèrica d'Indústria

Sense termini

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sense termini

Sol·licitud de treballadors públics interins de personal de medi natural

En termini fins al 27/06/2024

Sol·licitud de treballadors públics interins de personal de refugis

Fora de termini

Sol·licitud genèrica adreçada al Servei de Nacionalitat i Passaports

Sense termini

Sol·licitud genèrica al Registre d'Entitats jurídiques i Associacions

Sense termini

Sol·licitud genèrica Cultura

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’Afers Socials

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’agricultura

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’Assegurances

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’Educació

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’Energia

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’Habitatge

Sense termini

Sol·licitud genèrica d’Inversió Estrangera

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Banders

Sense termini

Sol·licitud genèrica de comerç

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Duana

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Finances

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Funció Pública

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Joventut

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Mobilitat

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Presidència i Economia

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Secretaria General

Sense termini

Sol·licitud genèrica de signatura digital

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Societats

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Territori i Urbanisme

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Tràmits

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Treball

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Tributs i Fronteres

Sense termini

Sol·licitud genèrica de Turisme

Sense termini

Sol·licitud genèrica del Dipòsit de Comptes

Sense termini

Sol·licitud genèrica Medi Ambient

Sense termini

Sol·licitud genèrica Ministeri de Justícia i Interior

Sense termini

Tràmit prova

Sense termini