text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

C.2. Treball de fronterer: autorització de renovació

Per obtenir la renovació d’una autorització d’immigració que autoritza a treballar, la persona que n’és titular ha d’haver exercit una activitat professional de manera permanent i efectiva al Principat d’Andorra a comptar de la data d’inici, si es tracta d’una autorització inicial, o de la data de la darrera renovació, en els altres casos.

Important

La sol·licitud de renovació s’ha de presentar al Servei d’Immigració com a màxim seixanta dies abans de la data d’expiració de l’autorització que es pretén renovar.
Per obtenir la renovació d’una autorització de treball fronterer, la persona que n’és titular ha d’haver treballat al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva.
Si durant la vigència de l’autorització del Servei d’Immigració s’ha produït algun canvi que no s’ha notificat, a la renovació s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per poder-ho fer al moment.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents del tràmit

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització de renovació degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport i/o del document nacional d’identitat vigent
 • 3. Document de signatura
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 4. Autorització del Servei d’Immigració. En cas de pèrdua o de robatori, s’ha d’aportar el certificat del Servei de Policia en què s’acrediti aquesta circumstància.
 • 5. A la primera renovació, butlletins de salari de la vigència de l'autorització que es vol renovar.
 • 6. Extracte de punts de la CASS.

Detall de presentació

Es pot fer de forma presencial o online
Actualment és de forma presencial

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  22,61 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia