text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Caça de l'isard +65 anys

Obtenció d'una llicència de caça per al pla de caça de l'isard en terreny cinegètic comú per a caçadors andorrans o residents de 65 anys.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Passos següents

El cap de colla ha de fer el tràmit de constitució de colla en el període establert

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

    Tot l’any.

  • Termini de resolució

    60 dia/dies hàbil(s).