text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Canvi de característiques d’una carta groga

Quan és fa una reforma al vehicle, o algun canvi no inclòs a la carta groga, s'ha de presentar la sol·licitud per procedir a la modificació de la carta grogaFORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

Sol·licitud
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Reforma del tipus A
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Projecte tècnic i certificat final del treball
 • Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial
 • Certificat del taller que fa la reforma

 • Reforma del tipus B
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Projecte tècnic i certificat final del treball
 • Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial

 • Reforma del tipus C
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial
 • Certificat del taller que fa la reforma
 • Fotocòpia de la pàgina del llibret original de l'enganxall remolc on hi consta la marca, el model i lacontrasenya d'homologació del dispositiu

 • Reforma del tipus D
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Certificat del taller que fa la reforma

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Termini de resolució

  2 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia