text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Canvi de característiques d’una carta groga

Quan és fa una reforma al vehicle, o algun canvi no inclòs a la carta groga, s'ha de presentar la sol·licitud per procedir a la modificació de la carta grogaFORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

PRESENCIAL

Documents que s’han de presentar

Sol·licitud
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Reforma del tipus A
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Projecte tècnic i certificat final del treball
 • Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial
 • Certificat del taller que fa la reforma

 • Reforma del tipus B
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Projecte tècnic i certificat final del treball
 • Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial

 • Reforma del tipus C
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Informe del fabricant del vehicle o representant o informe de laboratori oficial
 • Certificat del taller que fa la reforma
 • Fotocòpia de la pàgina del llibret original de l'enganxall remolc on hi consta la marca, el model i lacontrasenya d'homologació del dispositiu

 • Reforma del tipus D
 • Sol·licitud (R2T013)
 • Certificat del taller que fa la reforma

Normativa

 • Decret 534/2022, del 14-12-2022, d'aprovació del Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles. Codi de la Circulació

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  2 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia