text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Català C1

Inscripció als exàmens oficials de llengua catalana consisteixen en la realització d'una prova escrita i d'una prova oral que permeten valorar de manera objectiva el grau de desenvolupament de les competències establertes en cada programa. En aquests exàmens s'avalua la comprensió i l'expressió oral, la interacció, la comprensió i l'expressió escrita de la persona candidata.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei Qualificada d’Educació, del 3 de setembre de 1993.
 • Llei d’Ordenament del sistema educatiu, del 9 de juny de 1994.
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret que regula el fitxer de dades personals: “Registre dels candidats que es presenten per lliure a l’obtenció de títols oficials així com els candidats que es presenten per lliure a les proves oficials d’accés a estudis i formacions ofertes pel ministeri encarregat de l’educació”, del 12 de març del 2008.
 • Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999 Decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra, del 29 d’abril del 2020.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  17,15 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.