text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Certificat de silenci positiu directe

Aquest tràmit serveix per, si una sol·lictud d'autorització directa no ha estat resolta en el termini d'un mes, com que es considera silenci positiu, han de sol·lictar aquest certificat, que equival a una resolució, per poder anar al notari a formalitzar-la.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

 • Text refós de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
 • Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
 • Decret del 5
 • 9
 • 2018 pel qual es modifica l’article 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
 • Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • Text refós de la Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
 • Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració
 • Conveni de la Postil·la de la Haia, del 5 d’octubre de 1961, vigent al Principat d’Andorra
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit