text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Certificat d’habitabilitat online

El Certificat d'habitabilitat és el document que certifica que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat mínims que determina el reglament de Construcció. Té una validesa de 10 anys, i tots els habitatges l'han de tenir en vigor.


La visita de l'immoble la realitzarà un arquitecte d'Andorra que verificarà el compliment de tots els punts establerts en el reglament de construcció referents a la obtenció del certificat.


És necessari per a la contractació del subministre elèctric.


També és necessari per a la realització de la divisió horitzontal d'edificis antics.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Online

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Reglament de construcció, del 8 d'abril del 2009 i posteriors modificacions.
 • Modificació del Reglament de construcció el 3 d'octubre del 2012 i posteriors modificacions.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i posteriors modificacions

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  7,50 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.