text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Concessió subvenció cultural

L'Àrea d'Acció Cultural del Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports obre una nova convocatòria per concedir les subvencions culturals per a enguany. L'objectiu és ajudar les associacions i entitats culturals del país a portar a terme projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA núm. 003, any 16, del 21 de gener del 2004
 • Decret del 19-12-2012 de modificació del Decret de l’11 de febrer del 2009 que regula el fitxer de dades personals de les adreces de Cultura, del Ministeri de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats, publicat al BOPA núm. 063, any 24, del 27 de desembre del 2012.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Acord de Govern de data 11 de febrer del 2009 per al Decret de creació dels fitxers de dades personals del Departament de Cultura, dels fitxers següents: Usuaris de l'Arxiu Nacional, Socis de la Biblioteca Pública, subscripcions a la revista Exlibris de la Biblioteca Nacional, Socis de la Biblioteca Nacional i Adreces Cultura.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit