text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Constitució

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Escriptura pública de constitució del sindicat protocol·litzada.

 • Estatuts.

 • Certificació de designació dels càrrecs.

Normativa

 • Bopa núm. 4, any 21, del 21 de gener del 2009: Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical.
 • Bopa núm. 056, any 21, del 29 de juliol del 2009: Decret d’aprovació del Reglament del Registre d’Organitzacions Sindicals del 22 de juiol del 2009.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia