text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Construcció d'instal·lacions

En Construcció

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Documentació relacionada amb el projecte.

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003
 • Ordre ministerial 29 d'octubre del 2008 per la qual es fa pública la forma i el suport en que s'ha de presentar la documentació per obtenir una autorització de construcció, modificació, substitucions d'instal·lacions o explotació de les estacions d'esquí
 • Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable, del 9 de novembre del 2000


Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia