text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Convocatòries

En construcció.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Presencial

Tarifa

2,32€ per asignatura.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • Per als candidats amb necessitats educatives específiques, cal adjuntar la sol·licitud d'adaptació dels exàmens oficials per a candidats amb necessitats educatives específiques (J1 T005) i l'informe especialitzat acreditatiu emès per un professional especialitzat col·legiat, reconegut al Principat d'Andorra.

Normativa

 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Reglament de l’Educació Bàsica d’Adults, del 26 de juliol de 1996 (especialment els títols 1, 2 i 5).
 • Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidat lliures, del 22 de setembre del 2004, publicat al BOPA núm. 64. 
 • Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidat lliures, del 22 de setembre del 2004.
 • Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a Les proves Oficials del ministeri encarregat de l’Educació del 16 de gener del 2013. 
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret que regula el fitxer de dades personals: “Registre dels candidats que es presenten per lliure a l’obtenció de títols oficials així com els candidats que es presenten per lliure a les proves oficials d’accés a estudis i formacions ofertes pel ministeri encarregat de l’educació”, del 12 de març del 2008.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  2,32 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia